Kontakt

Frågor som rör arkeologi, etnologi eller byggnadsvård? Kontakta oss!

Kulturmöten och kulturbrott

Under några veckor i augusti-september undersöker arkeologer från museibyrån

Kastelholms kungsgård blir byggnadsminne

Kastelholms kungsgård utgör en av Ålands finaste och mest välbevarade gårdshelheter med

Ålands fornlämningsregister tillgängligt online

Ålands fornlämningsregister finns nu tillgängligt på internet! Syftet med registret är att

Gediget arbete på skärgårdshemmanet Hermas

Nu har årets Hermas-projektsäsong börjat! Vår musei- och kulturarvsvetare Inger Lundberg har

Lediga jobb

Museibyrån hoppas att Du är den vi söker för årets arkeologiska verksamhet!

Kläder från Hermas i renande bad

Under sommaren inleddes ett projekt för att sanera textilierna vid Hermas museigård

Landskapets fastigheter under samma tak

Från och med inledningen av 2015 har en betydande del av museibyråns personal överförts

Varifrån kommer stenen?

Geologen Stig Abrahamsson sitter just nu i museibyråns källare och tittar på arkeologiska

Ett strå vassare

Under sommaren har sjöboden vid Jan Karlsgården genomgått en restaurering

Arvet efter ”Snickarna från Kostroma”

Under juli-augusti genomförs takarbeten på det kulturhistoriskt värdefulla, av museibyrån

  • Gamla inlägg